Villkor

Jämställdhet

Vi accepterar ingen form av diskriminering eller liknande kränkande särbehandling vare sig det gäller kön, etnisk tillhörighet, religion, ålder eller sexuell läggning.

Droger

Man får inte använda alkohol eller andra droger i samband med träningar, tävlingar, läger, resor och andra föreningsrelaterade aktiviteter.

Ansvar

Alla medlemmar och gäster som deltar i föreningens aktiviteter gör det på eget ansvar. Föreningen bär inget juridiskt ansvar för olyckor eller skador. Vi rekommenderar varmt att man tar ut en privat fritidsförsäkring.

 

Om någon av våra medlemmar bryter mot ovanstående leder det till automatisk avstängning från föreningen. Styrelsen har full bestämmanderätt att bedöma dessa fall.